Đang tải... Vui lòng chờ...
Thành tích đạt được

Lượt truy cập
Thông tin giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

Nhà máy Diêm Thống nhất được thành lập năm 1956 là Nhà máy đầu tiên được xây dựng tại Miền Bắc XHCN. Năm 1993 Nhà máy chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi Công ty Diêm Thống nhất. Từ tháng 1/ 2002  chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần ( Quyết định số 1130/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ Tướng Chính phủ) với tên gọi Công ty cổ phần Diêm Thống nhất.

I. Thông tin chung về công ty
- Tên Công ty : Công ty cổ phần Diêm Thống nhất
- Tên giao dịch Quốc tế: Thong nhat Match Joint Stock Company
- Tên viết tắt: TMJSC
- Địa chỉ: 670 – Ngô Gia tự – Phường Đức Giang – Quận Long Biên – Hà Nội.
- Tel: 0844.62610026
- Fax: 0844.3.8271551.
- Email: DTN@diemthongnhat.com.vn
- Năm Thành lập:  tháng 6 năm 1956 tại Đức Giang – Gia Lâm – Hà Nội.

II. Ngành nghề Kinh doanh
- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
- Sản xuất, kinh doanh Diêm, Giấy, Bao bì Carton sang.
- Sản xuất, bán buôn, bán lẻ Bật lửa.
- In ấn và các dịch vụ liên quan đến in.
- Xuật nhập khẩu trực tiếp.
- Kinh doanh Bất động sản.

Ngày 16/2/2012 được Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn – QUACERT – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 / ISO 9001:2008.

III. Những giai đoạn lịch sử
- Năm 1956: Xây dựng và khánh thành Nhà máy Diêm Thống Nhất
- Năm 1967: Nhà máy Diêm Thống Nhất tách ra thành hai đơn vị: Nhà máy Diêm Thống Nhất (cơ sở sơ tán ở Hà Bắc) và Nhà máy Diêm Hưng Long (cơ sở sơ tán ở Hưng Yên)
- Năm 1969: Nhà máy Diêm Hưng Long sáp nhập lại với Nhà máy Diêm Thống Nhất (trụ sở ở tại Cầu Đuống – Hà Nội)
- Năm 1984: Sáp nhập Nhà máy Gỗ Cầu Đuống và Nhà máy Diêm Thống Nhất thành Xí nghiệp liên hiệp Gỗ Diêm Cầu Đuống.
- Năm 1988: Nhà máy Diêm Thống Nhất tách ra khỏi Xí nghiệp Liên hiệp Gỗ Diêm Cầu Đuống.
- Năm 1993: Nhà máy Diêm Thống Nhất chuyển sang hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp với tên gọi Công ty Diêm Thống Nhất.
- Năm 2002 đến nay: Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.

NHỮNG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ

  

Thiết kế bởi eKip