diemthongnhat.com.vn

BẬT LỬA LOẠI NÀO TỐT? [PHẦN 2]

Xem phần 1 tại đây

2/ Bật lửa điện

Khác với Bật lửa bánh xe, Bật lửa điện không có bánh xe đánh lửa & đá lửa. Để tạo ra ngọn lửa, Bật lửa điện sử dụng áp điện (piezo) để tạo ra điện từ & hiện tượng phóng điện.

Khi nhấn nút, hiện tượng phóng điện được tạo ra, đốt cháy butane trong khí ga, và tạo ra ngọn lửa.  

Về giá thành, so với Bật lửa bánh xe, Bật lửa điện có giá cao hơn. Tuy nhiên, Bật lửa điện lại có nút bấm êm, nhẹ nhàng, ít đau ngón tay. Còn Bật lửa bánh xe có thể gây đau ngón tay khi xoay bánh xe kim loại để tạo ma sát với đá lửa. 

Hình sau đây sẽ liệt kê các khác biệt cơ bản giữa Bật lửa bánh xe & Bật lửa điện. 

Xem phần 3 tại đây

viVietnamese