diemthongnhat.com.vn
66 năm phát triển bền vững trong ngành Bật lửa, Diêm & Bao bì
66 năm phát triển bền vững trong ngành Bật lửa, Diêm & Bao bì
1956
Nhà máy Diêm Thống nhất được thành lập năm 1956 là Nhà máy đầu tiên được xây dựng tại Miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
1956
1993
Năm 1993, Nhà máy chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi Công ty Diêm Thống nhất.
1993
1/2002
Từ tháng 1/2002, chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, với tên gọi chính thức: Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất
1/2002
2006
Năm 2006, ngoài sản phẩm Diêm, công ty đã đầu tư nhà xưởng & dây chuyền sản xuất Bao bì carton hiện đại, nhằm mở rộng dạnh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu lớn từ thị trường.
2006
2014
Năm 2014, Thống Nhất chính thức gia nhập ngành Bật lửa. Rất nhanh chóng sau đó, Bật lửa Thống Nhất đã chiếm lĩnh thị trường, trở thành thương hiệu dẫn đầu về chất lượng, vượt trội về tính an toàn, độ bền, cũng như thời gian sử dụng so với các đối thủ cạnh tranh khác.
2014
viVietnamese