diemthongnhat.com.vn

Đại lý phân phối – Điện Biên

Thông tin nhà phân phối: 

1/ Nhà PP Hùng Bình (0914.551.656): Khối Tân Thủy, TT Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

2/ Nhà PP Huệ Giang (0912.394.670): Số 962, tổ 2, phường Mường Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên

viVietnamese